Uroczyste obchody Dnia Seniora w Powiecie Nowodworskim

Jubileuszowy Dzień Seniora, święto zasłużonych obywateli w „jesiennym” okresie ich życia, co roku daje nam wyjątkową możliwość wyrażenia wdzięczności i uznania za altruistyczną miłość i życiową mądrość, którą nieustannie dzielą się ze swoimi młodszymi następcami.

Dnia 17 października, wtorek, Jacek Gross, starosta nowodworski, miał zaszczyt brać udział w obchodach Dnia Seniora. Uroczystość odbyła się w sali Żuławskiego Ośrodka Kultury położonego w Nowym Dworze Gdańskim. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Gdańskim.

Przewodniczący Związku Stanisław Juszczyk z entuzjazmem powitał zgromadzonych licznie seniorów oraz zaproszonych gości. W trakcie swojego przemówienia, Starosta Jacek Gross, podziękował dojrzałym mieszkańcom za ich aktywność, gotowość do dialogu oraz zaangażowanie w sprawy społeczne powiatu. Starosta wyraził swoje życzenia wobec zgromadzonych seniorów, aby zawsze mieli dostateczną ilość zdrowia i wigoru, by móc realizować swoje najskrytsze marzenia.