Transformacja cyfrowa dziedzictwa Mikołaja Kopernika: Specjalny projekt i konferencja naukowa

Specjalna inicjatywa oraz konferencja naukowa poświęcona digitalizacji i udostępnianiu dobra kulturowego, które jest związane z Mikołajem Kopernikiem, miały miejsce we Fromborku. Mirosław Jonakowski, dyrektor muzeum poświęconego temu wybitnemu astronomowi, podkreślił, iż głównym celem tego przedsięwzięcia jest rozszerzenie zasięgu publiczności mającej dostęp do zbiorów muzealnych.

Jonakowski wyraził nadzieję na możliwość stopniowego skanowania w trójwymiarowej formie eksponatów związanych przede wszystkim z postacią Kopernika. W sytuacji, gdyby tego dokonać nie udało się, dyrektor muzeum sugeruje rozważenie alternatywnego rozwiązania – skanowania kolekcji w formie płaskiej, lecz o wysokiej jakości.

Dodatkowo Zorjana Polenik, reprezentująca Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, wspomniała o digitalizacji przeprowadzonej na zbiorach muzealnych. Udało się z powodzeniem przekształcić w formę cyfrową 100 obiektów datowanych na czasy Mikołaja Kopernika. Polenik wskazała, że Rok Kopernikowski stanowił doskonałą motywację do przeprowadzenia takich działań, zaś równocześnie była to idealna okazja do zaprezentowania najcenniejszych eksponatów z epoki tego znakomitego astronoma, które można podziwiać na terenie muzeum.