Strażackie podsumowanie w Krynicy Morskiej. Rok 2022 był przełomowy!

Początek roku to zawsze moment w którym przychodzi pora na większe i mniejsze podsumowania. Nie inaczej było w przypadku jednostki państwowej straży pożarnej w Krynicy Morskiej. Oto, co działo się w minionym roku.

W 2022 roku, jednostka w Krynicy Morskiej, do pożarów wyjeżdżała ponad sto pięćdziesiąt razy. W szeregi strażaków doszła jedna osoba i cała jednostka liczy w tym roku już trzynastu strażaków. Jednostka była bardzo aktywna w kontekście pozyskiwania środków na zakup potrzebnych maszyn. Zebrano 17 200 zł na zakup sprzętu oraz 35 000zł na zakup BUSa ratowniczego.

Jednostka w Krynicy Morskiej nie próżnowała również jeżeli chodzi o organizację imprez i wspieranie lokalnej społeczności. Strażacy brali czynny udział w Pikniku “Bezpieczna Krynica”, ćwiczeniach z ratownictwa wodnego oraz pokazów ratownictwa. W 2022 roku zakończono również budowę remizy i remontu dyżurki. Utworzono również Młodzieżową Drużynę Pożarniczą działającą w gminie Krynica Morska.

Na rok 2023 plany również są ambitne. Jednym z najważniejszych elementów będą Uroczystości z okazji 75-lecia Stowarzyszenia OSP Krynica Morska. Ponadto zaplanowany jest również piknik Bezpieczna Krynica oraz zakup BUSa ratowniczego.