Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców w elbląskiej firmie przetwórstwa rybnego

W trakcie kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Elblągu, w jednej z lokalnych firm specjalizujących się w delegowaniu pracowników do sektora przetwórstwa rybnego, ujawniono 9 przypadków nielegalnego powierzania i realizacji zadań przez pracowników zagranicznych.

Policjanci ustalili, że prace były wykonywane bez odpowiedniego pozwolenia oraz bez formalnej umowy. Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowało się 8 obywateli Kolumbii oraz jeden obywatel Ukrainy.

Kiedy kilka dni po zakończeniu kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej ponownie odwiedzili to miejsce, okazało się, że pięć osób spośród wcześniej ujawnionych 8 Kolumbijczyków nadal nielegalnie wykonywało tam swoje obowiązki. Te osoby zostały zatrzymane, a następnie otrzymały decyzje nakazujące im powrót do kraju.

Wobec pozostałych 3 Kolumbijczyków i Ukraińca, w związku z popełnieniem wykroczenia polegającego na nielegalnej pracy, zostanie skierowany do sądu wniosek o nałożenie kary.

Dodatkowo, podczas przeprowadzonych czynności, strażnicy graniczni zidentyfikowali w tej samej firmie kolejnych 5 Kolumbijczyków pracujących nielegalnie. Wobec tych osób trwają obecnie dalsze postępowania.