Modernizacja portu rybackiego we Fromborku zwiększa bezpieczeństwo żeglugi i potencjał turystyczny miasta

Przebudowa portu rybackiego we Fromborku miała na celu nie tylko rozszerzenie basenu portowego, ale również usprawnienie niesprawnych konstrukcji hydrotechnicznych. Dzięki temu doszło do zwiększenia liczby dostępnych miejsc postojowych i poprawy ogólnego bezpieczeństwa na wodzie. Ten projekt inwestycyjny przeprowadzony nad Zalewem Wiślanym pochłonął fundusze w wysokości 22 mln zł.

Podczas ceremonii zakończenia prac przy tej inwestycji, Arkadiusz Marchewka – Wiceminister Infrastruktury, podkreślił znaczenie tego przedsięwzięcia dla rozwijającej się turystyki oraz wzrostu potencjału gospodarczego Fromborka. Wskazał również na pięknie odrestaurowane nabrzeża, drogi dojazdowe i wszystko to, co znajduje się w porcie, które teraz będą służyły zarówno lokalnym rybakom jak i turystom.

Jak podaje Urząd Morski w Gdyni, prace przy przebudowie portu we Fromborku trwały od grudnia 2021 roku. Projekt ten został sfinansowany z budżetu państwa, za pośrednictwem Programu Inwestycji Budowlanych.

Celem przeprowadzenia prac modernizacyjnych portu rybackiego we Fromborku była nie tylko rozbudowa basenu portowego, ale także naprawa wadliwych konstrukcji hydrotechnicznych. Skutkiem tych działań jest zwiększona liczba miejsc postojowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa żeglugi. Dzięki przebudowie, ulepszono parametry użytkowe portu, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe, które teraz wynosi 20kN/m2 oraz dopuszczalna głębokość do -3,5 m. W trakcie modernizacji wymieniono wyposażenie nabrzeży, nawierzchnię, slip i dokonano poprawek w infrastrukturze technicznej, na przykład w przyłączach, oświetleniu czy hydrantach.