Program "Zielony Budżet" w Elblągu: Zakończenie głosowania i oczekiwanie na wyniki

Głównymi priorytetami, które Program Zielony Budżet stawia sobie za zadanie, jest transformacja miejskiej przestrzeni w kierunku jej zazielenienia, wpływanie na lokalny bioklimat w sposób korzystny dla mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywateli w tworzeniu zielonych przestrzeni w mieście. Dodatkowo, program ma za cel podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców.

Niedawno zakończyło się proces głosowania na projekty zgłoszone do tegorocznej – już czwartej edycji Zielonego Budżetu. Wyniki głosowania zostaną ujawnione 27 czerwca, co z pewnością wzbudza emocje wśród uczestników konkursu.

W ramach IV edycji Zielonego Budżetu wpłynęło 17 projektów. Po dokonaniu selekcji przez komisję, 7 z nich otrzymało pozytywne oceny i zakwalifikowało się do dalszego etapu. Zgodnie z regulaminem konkursu, na realizację wszystkich projektów przeznaczonych zostanie łącznie 30 tysięcy złotych. Warto jednak zauważyć, że każdy pojedynczy projekt nie może kosztować więcej niż 10 tysięcy złotych. Każdy mieszkaniec Elbląga miał prawo oddać swój głos na jeden z zaprezentowanych projektów.

27 czerwca, podczas oficjalnego ogłoszenia wyników, poznamy projekty, które zdobyły największe uznanie mieszkańców. Te wybrane projekty będą realizowane do momentu wyczerpania przydzielonych środków, a ich kolejność realizacji będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych głosów.