Jarosław Orłowski, były naczelnik Urzędu Skarbowego, obejmuje stanowisko dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

Minister Finansów dokonał zmian kadrowych w strukturach administracji skarbowej w północnej Polsce. Jarosław Orłowski, długoletni naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie, został wyznaczony na nowe stanowisko. Z dniem 12 stycznia zyskał on tytuł dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Jego odwołanie z dotychczasowego stanowiska nastąpiło dzień wcześniej, 11 stycznia. Orłowski ma za sobą długą karierę w resortach finansowych, której początek datuje na 1993 rok. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz posiadaczem dyplomu studiów podyplomowych z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w zarządzaniu służbami podatkowymi.

Od stycznia 1998 roku do końca 2006 roku pełnił funkcję zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu. Następnie, od pierwszego dnia 2007 roku aż do czerwca 2018 roku, pełnił obowiązki naczelnika w tym samym urzędzie. Od 8 czerwca 2018 roku pracował na stanowisku naczelnika Urzędu Skarbowego w Braniewie.

Jego następczynią na stanowisku naczelnika Urzędu Skarbowego w Braniewie została Alicja Darmetko.