Zaparkowane samochody na ulicy Stefczyka w Braniewie stanowią potencjalne zagrożenie dla kierowców

Potencjalne niebezpieczeństwo na drodze nie zawsze musi być związane z poruszającym się samochodem. Czasami zaparkowany pojazd może utrudniać widoczność innym kierowcom, co jest równie niebezpieczne.

Podobny problem zgłaszają mieszkańcy osiedla wojskowego w Braniewie, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Stefczyka 15-21 i 23-31. Piotr Gnatek, radny miejski z Braniewa, postanowił działać w ich imieniu i zwrócił się do burmistrza miasta z prośbą o wprowadzenie zakazu parkowania pojazdów osobowych wzdłuż ulicy Stefczyka.

Według Gnatka, zakaz powinien obowiązywać na odcinku około 100 metrów, pomiędzy wjazdem do wspomnianych budynków a drogą dojazdową do prywatnych garaży. Radny zauważa, że obecnie parkujące tam samochody znacznie ograniczają widoczność dla osób wyjeżdżających z budynków i garaży. W efekcie, istnieje realne ryzyko wystąpienia kolizji drogowych. Problem ten jest szczególnie nasilony podczas złych warunków atmosferycznych, kiedy kierowcy mają utrudnione hamowanie i reakcję na zmieniającą się sytuację na drodze. Dodatkowo, parkujące samochody niszczą zielone tereny w pasie drogowym.

Chociaż radny zdaje sobie sprawę, że ulica Stefczyka jest drogą powiatową, ma nadzieję, że przy dobrej współpracy z Kierownictwem Powiatu Braniewskiego problem uda się rozwiązać. Gnatek podkreśla, że osiedle wojskowe jest największym osiedlem w mieście i zamieszkuje je duża liczba mieszkańców. Ze względu na duży ruch na tym odcinku drogi powiatowej, wprowadzenie zakazu parkowania znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. W przypadku odrzucenia wniosku, radny proponuje zamontowanie dwóch luster drogowych po drugiej stronie ulicy, co umożliwiłoby skuteczną obserwację nadjeżdżających pojazdów.