Rocznik 2005 spotka się z Powiatową Komisją Lekarską

W tym roku wszystkim mężczyznom, którzy urodzili się w 2005 i osiągają wiek 19 lat, zlecono stawiennictwo przed Powiatową Komisją Lekarską. Jest to procedura rutynowa, jednak nie wszyscy są nią zainteresowani, zwłaszcza ci, którzy nie mają na celu wstąpienia do armii.

To samo dotyczy również tych, którzy urodzili się w latach 2000-2004 i jeszcze nie posiadają przypisanej im kategorii wojskowej. Niemniej jednak, obowiązek stawienia się przed komisją nie jest wyłącznie męski. Kobiety z pewnymi specjalnościami, które mogą okazać się przydatne dla sił zbrojnych, takie jak pielęgniarstwo, weterynaria czy psychologia, również mogą otrzymać wezwanie.

Od wtorku w Strzelcach Opolskich przeprowadzane są obowiązkowe badania lekarskie oraz psychologiczne. Jednak świeżo upieczeni pełnoletni obywatele nie wydają się zbyt entuzjastycznie podchodzić do tej sytuacji.

Młody Adam z Izbicka wyraźnie podkreśla swoją niechęć do całej sytuacji: „Armia kompletnie mnie nie interesuje. Moje plany na przyszłość skupiają się na studiach z mechatroniki i możliwie szybkim wejściu na rynek pracy. Przyszedłem na komisję, ale tylko dlatego, że byłem zobligowany do tego.”