Przejęcie ponad 13 hektarów gruntów przez Nadleśnictwo Elbląg

W roku 2022 Nadleśnictwo Elbląg podjęło decyzję o zakupie więcej niż 13 hektarów ziemi od prywatnych posiadaczy. To stanowi znaczny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to nabyto jedynie nieco ponad 1,5 hektara. W jakim celu dokonano tych transakcji i jakie były ich koszty?

12 stycznia na stronie internetowej Nadleśnictwa Elbląg opublikowano komunikat informujący o zamiarze zakupu lasów i gruntów od osób prywatnych. W szczególności, grunty mogą być nabywane, jeżeli przylegają do terenu zarządzanego przez Lasy Państwowe, są przewidziane do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub mają uregulowany status prawny.

W 2022 roku Nadleśnictwo Elbląg zainwestowało 542 165,42 zł w zakup 13,0455 ha ziemi od prywatnych właścicieli. Natomiast w 2023 r., za kwotę 90 750,40 zł nabyli kolejne 1,5995 ha. Jak wyjaśnia rzecznik prasowy Nadleśnictwa Elbląg, Jan Piotrowski, część zakupionych terenów była już zalesiona lub została obsadzona drzewami w ubiegłym roku. Pozostałe tereny mają być zalesione w bieżącym roku.

Jan Piotrowski podkreśla, że informacja o możliwości sprzedaży gruntów jest skierowana do wszelkich właścicieli lasów, niezależnie od ich statusu – mogą to być osoby prywatne, ale również różne instytucje. Głównym celem nabycia tych terenów przez Nadleśnictwo jest ich zalesienie i integracja z systemem zarządzania Lasami Państwowymi. Wszystkie nabyte grunty stają się integralną częścią Lasów Państwowych i są zarządzane na takich samych zasadach jak pozostałe. Są wykorzystywane do prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Mogą one obejmować tereny już obsadzone drzewami, zarówno te zadrzewione jak i te zakrzewione, a także grunt rolny.