Straż Graniczna w Elblągu przeprowadza kontrolę w firmie budowlanej

Pod nadzorem funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Elblągu odbyło się sprawdzenie miejsca pracy aż 35 osób. Kontrolę przeprowadzono w jednym z elbląskich przedsiębiorstw specjalizujących się w remontach i budownictwie.

Głównym celem inspekcji było ustalenie legalności zatrudnienia pracowników. Podczas kontroli, straż graniczna wykazała, że 23 obcokrajowców pracuje tam nielegalnie, wykonując swoje obowiązki bez odpowiednich pozwoleń. W 23 przypadkach stwierdzono niewłaściwe powierzanie wykonywania pracy oraz nielegalne świadczenie usług przez obywateli innych krajów.

Na skutek tego odkrycia, ku pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o nałożenie kary. Może mu grozić grzywna wynosząca do 30 tysięcy złotych. Jednak nie tylko właścicielowi firmy mogą zostać nałożone sankcje. Cudzoziemcy, którzy łamali przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, również mogą zostać ukarani finansowo.

W związku z tymi naruszeniami, wobec niektórych cudzoziemców podjęte zostały kroki mające na celu wydanie decyzji o nakazie powrotu do kraju pochodzenia. Decyzja ta wynika z łamania przez nich ustawy o cudzoziemcach.