Spotkanie przedstawicieli Liturgicznej Służby Ołtarza na dorocznym zjeździe w Elblągu

Biskup Wojciech Skibicki przewodził Eucharystii, dając oficjalne otwarcie dorocznego festynu Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Elbląskiej. Do wydarzenia dołączyli ministranci oraz lektorzy, którzy gromadzili się w ciągu roku na różnych uroczystościach liturgicznych. Dla tego ważnego spotkania wybrano gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu.

W trakcie homilii, biskup Skibicki skierował do zebranych słowa, które miały na celu ukazać znaczenie służby w dzisiejszych czasach. Zwrócił uwagę na to, że pojęcie „służby” często spotyka się z niechęcią w społeczeństwie. Tłumaczył, że to wynika z faktu, iż służba wiąże się z poświęceniem, wyrzeczeniem i zobowiązaniem do wykonywania określonych obowiązków, co wielu ludzi chętnie unika. Pomimo tego, podkreślił ważność służby przy ołtarzu, jako źródła radości dla tych, którzy ją podejmują.

Zaznaczył również, że spotkanie te jest celebracją służby. Dało ono możliwość dostrzeżenia jak wielu jest tych, którzy pragną służyć przy ołtarzu Bożym. Wyraził swoją obserwację, że mimo iż w poszczególnych parafiach grupa ministrantów i lektorów może być nieliczna, to jednak są tam osoby, które łączy pragnienie bycia blisko Chrystusa, służąc przy ołtarzu.