Planowane Muzeum Konfederacji Barskiej w Krynicy Morskiej – unikalne w skali kraju

Gmina Krynica Morska zyskała kontrolę nad terenami, które do tej pory znajdowały się pod zarządem Lasów Państwowych. Władze samorządowe wyraziły chęć stworzenia Muzeum Konfederacji Barskiej na tych gruntach, które przez ponad 250 lat były miejscem fortyfikacji. Jeśli plany zostaną zrealizowane, będzie to pierwsze muzeum tego typu w całej Polsce.

– Dziś stajemy się właścicielami okopów konfederatów barskich – mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Morskiej. – Bezpośrednio po tym, jak wyniki wyborów zostaną ogłoszone, planuję spotkanie z ministrem kultury, aby omówić ten projekt. To miejsce jest naturalnym obozem konfederatów i w Polsce nie istnieje jeszcze żadne narodowe muzeum poświęcone Konfederacji Barskiej. Może to stać się naszym kolejnym sukcesem turystycznym. W Muszynce znajdują się naturalne okopy, które przetrwały do dzisiaj. Oczywiście, wymagają one rewitalizacji, a część budynków potrzebuje odbudowy – dodaje burmistrz.

Te ambitne plany już znalazły odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krynicy Morskiej. Prace nad koncepcją muzeum już się rozpoczęły.

Konfederaci Barscy stworzyli obóz w Muszynce w 1769 roku, który służył im przez dwa lata. Na jego terenie pozostało wiele cennych eksponatów, takich jak kule, ryngrafy czy uniwersały, które mogą stać się częścią nowego muzeum. Obecnie są one przechowywane w Muzeum Dziejów Tylicza.