Odsłonięcie i poświęcenie zrekonstruowanego gotyckiego ołtarza w katedrze Fromborskiej

Odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odrestaurowanego gotyckiego ołtarza w Katedrze w Fromborku, który podczas życia Mikołaja Kopernika pełnił rolę głównego ołtarza w tej świątyni. Proces renowacji i konserwacji tego zabytkowego elementu trwał pięć lat.

Ten znany jako poliptyk fromborski ołtarz, nie był obecny w katedrze przez ostatnie kilka miesięcy. Został przetransportowany do specjalistycznej pracowni konserwatorskiej mieszczącej się w Toruniu, gdzie m.in. dokonano rekonstrukcji ostatniej kwatery z tego ołtarza, przedstawiającej Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Jest to kwatera, która zniknęła pod koniec II Wojny Światowej lub krótko po jej zakończeniu (przed wojną ołtarz był pełny).

Parafia Fromborska informuje w swoim ogłoszeniu, że po odsłonięciu ołtarza wierni będą mogli zobaczyć odrestaurowaną scenę Wniebowzięcia oraz inne zrekonstruowane figury apostołów. Otwarcie czterech ruchomych skrzydeł ołtarza ujawni dwanaście obrazów przedstawiających sceny z pasji. W centrum szafy ołtarzowej zaświeci odnowiona figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, których koronę podtrzymują dwaj aniołowie. Ten apokaliptyczny wizerunek od lat jest czczony jako Nasza Pani Patronka u Boga miasta Frombork.

Poliptyk fromborski to dawniej główny ołtarz katedry fromborskiej. Zakupiono go na początku XVI wieku za pieniądze poprzednika biskupa Łukasza Watzenrode – biskupa Mikołaja Tungena. W 1504 roku ołtarz ten ufundował wuj Mikołaja Kopernika, bp. Łukasz Watzenrode, a konsekrowano go w 1509 roku. W czasach, gdy Mikołaj Kopernik mieszkał w Fromborku, był to właśnie główny ołtarz w katedrze.